Ochrana údajů

Ochrana osobních údajů

V. Poučení o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je MEDICI-H International Medical Products, spol. s r.o., se sídlem Herálecká I. 1577/5, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 49621254, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24434 (dále jen Správce). Správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále "zákon"), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR").

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, fakturační adresa, doručovací adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo a email.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se Správcem dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné po splnění zákonných povinností při dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Správce zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů pro splnění povinností, které jim ukládá zákon za účelem plnění smlouvy. Se souhlasem klienta zpracováváme údaje pro marketingové účely nad rámec oprávněného zájmu.

Správce zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu. V případě zpracování osobních údajů nevyhnutelných pro plnění smlouvy, Správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou zákonem, a to po dobu 10 let od vzniku smluvního vztahu se Správcem. V případě zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu, Správce zpracovává osobní údaje po dobu 3 let, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou a Správce disponuje moderními kontrolními a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. V případě, kdy Správce zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Přihlášení

Soukromí - potvrzení

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací najdete na strance Ochrana osobních údajů